Adidas hệ thống chứng nhận nhà cung cấp bột talc

X ufeng talc sản phẩm bột chính thức gia nhập Adidas ' hệ thống các nhà cung cấp toàn cầu trong tháng Sáu năm 2014.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật