Đóng gói sản phẩm

Sản phẩm chủ yếu là giấy túi nhựa composite và dệt túi hai bao bì dựa trên, chúng tôi cũng có thể sử dụng tấn túi xách và tấn một nửa số túi.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật